Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


SPRÁVNÍ RADA

Daniel Brýdl

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

ČLEN, PŘEDSEDA

STAROSTA MĚSTA

Ivana Nováková

MUDr. Ivana Nováková

ČLEN

LÉKAŘ

Lucie Vejačková

Ing. Lucie Vejačková

ČLEN

JEDNATELKA FIRMY

Marie Kárská

RNDr. Marie Kárská

ČLEN

DAŇOVÝ PORADCE

Michal Vlach

MUDr. Michal Vlach

ČLEN

LÉKAŘ

Petr Víšek

MUDr. Petr Víšek

ČLEN

LÉKAŘ

Zdeňka Fenclová

MUDr. Zdeňka Fenclová

ČLEN

LÉKAŘ

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech jeho záležitostech a rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků. Správní rada má celkem 7 členů. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí pět let. Členy správní rady volí a odvolává zakladatel, tzn. Město Litomyšl prostřednictvím Zastupitelstva města Litomyšl. Členové správní rady vykonávají svoji funkci bez nároku na odměnu.

REVIZOR

Miroslav Bárta

Miroslav Bárta

REVIZOR

EKONOM

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizora nadačního fondu volí a odvolává zakladatel, tedy město Litomyšl prostřednictvím Zastupitelstva města Litomyšl. Funkční období revizora činí 5 let. V kompetenci revizora je kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Revizor dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a jeho statutem. Výkon funkce revizora je nezastupitelný.