Přístroj na vyšetření ostrosti zraku

Jde o nástěnnou světelnou tabuli s optotypy k základnímu oftalmologickému vyšetření – zhodnocení zrakové ostrosti – LCD Optotyp Nidek SC-1600.
Nahrazení stávajícího optotypu moderním LCD přístrojem umožní komplexní vyšetření zrakových funkci na jednom místě (standardní Snellenovy optotypy, čísla, Landoldtovy kroužky, Pflügerovy háky, obrázky, ETDRS, aj.), znaky se náhodně mění, a tak odpadá možnost zkresleného výsledku vyšetření pro jejich zapamatování pacientem. Výhodou je rovněž nastavitelná pracovní vzdálenost, větší rozsah vyšetření a regulace kontrastu.

Jak darovat

1) Převodem na účet

107-9800960297/0100
Nadační fond nabízí i možnost uzavření darovacích smluv. Ty budou vyhotoveny, pokud do kolonky pro variabilní symbol platby uvede dárce své telefonní číslo, případně do zprávy pro příjemce napíše své kontaktní údaje (e-mail, adresu).

2) Pomocí darovací aplikace darujme.cz

Aplikace nabízí možnost jednorázové i pravidelné měsíční platby.