Polohovací lůžko s matrací pro domácí hospicovou péči

Farní charita každoročně doprovází více než 20 umírajících, kteří si přejí dožít ve svém domácím prostředí. Domácnost pacienta je však často třeba pro tuto péči uzpůsobit. Je proto potřeba zajistit dostatek polohovacích postelí oxygenátorů k zapůjčení. Zejména v době, kdy pečujeme o více umírajících najednou, se charita dostává do situace, kdy nejsou k dispozici potřebné pomůcky a obtížně pak hledá pomoc v okolních půjčovnách.
Záměrem je proto dokoupit dvě polohovací lůžka s antidekubitními matracemi a dva kyslíkové koncentrátory, které by sloužily výhradně umírajícím pacientům.

 

Cena jednoho polohovacího lůžka ABE s matrací   25.750- Kč

Jak darovat

1) Převodem na účet

107-9800960297/0100
Nadační fond nabízí i možnost uzavření darovacích smluv. Ty budou vyhotoveny, pokud do kolonky pro variabilní symbol platby uvede dárce své telefonní číslo, případně do zprávy pro příjemce napíše své kontaktní údaje (e-mail, adresu).

2) Pomocí darovací aplikace darujme.cz

Aplikace nabízí možnost jednorázové i pravidelné měsíční platby.